Меню

  Определяне на неутрализираща активност на анти-SARS-CoV-2 антитела

  12.01.2021

  При инфекция със SARS-CoV-2 организмът ни отговаря с активиране на клетъчния и хуморалния имунитет. При среща с вируса имунната система започва производството на антитела като основно те са насочени към нуклеокапсида и Spike протеина. Не всички антитела обаче имат неутрализиращ ефект срещу SARS-CoV-2. Редица проучвания посочват, че неутрализиращи антитела се образуват основно срещу spike/RBD.Тези антитела блокират свързването на вируса(RBD) с ACE2 рецепторите и по този начин възпрепятстват навлизането му в клетките на гостоприемника. Именно детекцията на неутрализиращи антитела представлява особен интерес, както от научна така и от клинична гледна точка.

  Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание ACE2-RBD Neutralization Assay - Ензимен имуноанализ (ELISA) за полуколичествено определяне на инхибиращата активност върху свързването на RBD-ACE2 на антитела срещу SARS-CoV-2 в човешки плазма и серум.

  Тестът е предназначен за изследване на:

  1. Преболедували COVID-19 лица за оценка наличието на потенциално неутрализиращи антитела
  2. Потенциални донори на хиперимунна плазма за терапевтични цели;
  3. Ваксинирани лица за оценка изработването на неутрализиращи анти Spike/RBD IgG антитела;
  4. Общата популация – в контекста на епидемиологични проучвания

  Освен като скринингов метод, даващ отговор има или не лицето неутрализиращи антитела, той е разработен и за определяне на техния титър чрез серийно разреждане. По този начин става възможна оценката на силата на инхибиращата активност на неутрализиращите антителата.

  Повече информация може да откриете на: https://ridacom.com/products/view/7546

  Не се колебайте да се свържете с нас, за да научите повече за цялостното ни портфолио серологични тестове за COVID-19:

  1. SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgG kit – кит за качествено и количествено определяне на антитела от клас IgG, насочени срещу целия спайк протеин, с висока корелация със защитните антитела.
  2. SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgA kit – кит за качествено и количествено определяне на антитела от клас IgA, насочени срещу нуклеокапсида и спайк протеина
  3. SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgМ kit – кит за качествено определяне на антитела от клас IgM, насочени срещу нуклеокапсида и спайк протеина
  4. Dia.Pro COVID-19 IgG ELISA kit - кит за качествено определяне на антитела от клас IgG насочени срещу нуклеокапсида и спайк протеина
  5. Dia.Pro COVID-19 IgG Spike 1&2 ELISA kit - кит за полуколичествено определяне на антитела от клас IgG насочени срещу спайк 1&2 протеина
  6. Dia.Pro COVID-19 IgA ELISA kit - кит за качествено определяне на антитела от клас IgA, насочени срещу нуклеокапсида и спайк протеина
  7. Dia.Pro COVID-19 IgМ ELISA kit - кит за качествено определяне на антитела от клас IgМ, насочени срещу нуклеокапсида и спайк протеина