Меню

  COVID-19 / FLU Ag Combo Test

  Описание:

  Обща информация:

  Тежък остър респираторен синдром Коронавирус 2 (SARS-CoV-2) е името, дадено на новия коронавирус, възникнал през 2019 г. и причинител на COVID-19 (заболяването, причинено от SARS-CoV-2 вируса). Вирусът бе първоначално познат под номенклатурното име 2019-nCoV. SARS-CoV-2 е нов щам на коронавирус, който не е бил идентифициран по-рано при хора. Геномът на тези вируси се състои от едноверижна РНК, защитена от две белтъчни обвивки – нуклеокапсид и капсид. Генетичните му характеристики са значително различни от SARS-CoV и MERS-CoV.

  Предназначение:

  Humasis COVID-19 Аg тест е Комбиниран едностъпков ин витро диагностичен тест, основан на имунохроматографски анализ за едновременно откриване на SARS-CoV-2 антигени и Influenza A/B антигени от назофарингеален тампон от пациенти.

  • Бързи резултати: в рамките на 15 минути
  • Лесен за употреба: само в 3 бързи стъпки
  • Проба: Назофарингеален тампон
  • Осигурени всички необходими реактиви (индивидуало разпределени)
  • Най-висока точност - чувствителност и специфичност

  Принцип на теста:

  COVID-19 Test

  Нитроцелулозната мембранна лента от лявата страна на устройството съдържа една тестова линия и една контролна линия. Тестовата линия е предварително покрита с антимиши моноклонални антитела срещу SARS-CoV-2 нуклеокапсид и RBD за откриване на SARS-CoV-2 антигени, а контролната линия е покрита с кози антимиши lgG. Нитроцелулозната мембранна лента от дясната страна на устройството съдържа две тестови линии и една контролна линия. Тестовата линия А е предварително покрита с моноклонално антитяло срещу грип А, тестовата линия В е покрита с моноклонално антитяло срещу грип В, а контролната линия е покрита с кози антимиши lgG.

  Influenza A/B Test

  Когато пробата от тампона се добави към ямката, тя ще мигрира към конюгираната подложка, която съдържа антитела, конюгирани с колоидно злато, насочени срещу грипния A / B антиген на SARS-CoV-2. Ако пробата съдържа целевите антигени, ще се образува антиген-конюгиран комплекс. Комплексът ще продължи да мигрира през мембраната, докато достигне зоната на улавяне (тестова линия), където комплексът ще се свърже с имобилизирани антитела и ще образува видима цветна лента в тестовата линия. Пробата ще продължи да се движи по мембраната, докато достигне контролната линия, където излишният конюгат се свързва и произвежда втора видима линия. Тази контролна линия показва, че пробата е мигрирала през мембраната по предназначение и тестът е извършен правилно.

  Съдържание:

  • Тестово устройство - индивидуално опакованo
  • Епруветка за еднократна употреба с буфер - индивидуална
  • Филтърна капачка
  • Стерилен назофарингеален тампон
  • Инструкция за употреба

  Чувствителност и Специфичност:

  >> Чувствителност

  COVID-19 – 95,5 %

  Influenza A – 100 %

  Influenza B – 100 %

  >> Специфичност

  COVID-19 – 100 %

  Influenza A – 98.6 %

  Influenza B – 100 %

  Кат. №: ACOFG-7025
  Опаковка: 25 бр.


  Добави в
  запитване